Proračun otpora vjetra solarne ulične rasvjete i dizajn otpora vjetra.

Dizajn otpornosti na vjetar nosača komponente baterije i stupa svjetiljke. Prije me je prijatelj stalno pitao o otpornosti solarnih uličnih svjetala na vjetar i pritisak. Sada bismo mogli i da uradimo proračun. Solarna ulična rasvjeta U sistemu solarne ulične rasvjete, strukturalno važno pitanje je dizajn otpornosti na vjetar. …

Proračun otpora vjetra solarne ulične rasvjete i dizajn otpora vjetra.