21

Titan 2 serija SSL-615 model solarnog uličnog svjetla

Prednost SSL-615 solarnog uličnog svjetla FAS tehnologija: Brzo pomaže korisnicima da identificiraju koja komponenta solarnog panela, baterije, LED svjetlosne ploče ili PCBA ploče ima problema. 4 LED indikatora napajanja. Funkcija samozagrijavanja za zaštitu sigurnosti baterije na vrlo niskim temperaturama i produživanje vijeka trajanja svjetla. Imaju dodatne priključke za povezivanje solarnih panela, komunalnog napajanja,…

Titan 2 serija SSL-615 model solarnog uličnog svjetla