sresky Africa02

Obnovljiva energija će biti jedna od industrija s najvećim potencijalom zapošljavanja u Africi!

Očekuje se da će Afrika, kao najmlađi kontinent na svijetu, do 2.5. godine biti dom za skoro 2050 milijardi ljudi. Osamdeset posto njih će živjeti u podsaharskoj Africi, gdje manje od polovine svih ljudi danas ima pristup električnoj energiji, a samo 16 % imaju pristup čistim gorivima i tehnologijama za kuhanje. Afrika je takođe…

Obnovljiva energija će biti jedna od industrija s najvećim potencijalom zapošljavanja u Africi! Čitaj više "